Esi ateistas? Keli grėsmę Lietuvai!

Būtent tokią nuostatą Krašto apsaugos ministerija bando įtvirtinti Nacionalinio saugumo strategijoje, kurios projektą Nr. XIP-3399 maždaug mėnesio bėgyje svarstys Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Užbėkime jam už akių ir paskaitykime patys:

„IV. RIZIKOS VEIKSNIAI, PAVOJAI IR GRĖSMĖS NACIONALINIAM SAUGUMUI“

Jūs jau suintriguoti? Skaitykime toliau:

„15.7.   vertybių krizė. Nepagarba žmogaus teisėms ir laisvėms, krikščioniškų vertybių, šeimos instituto nuvertinimas, antihumaniškų, žmogaus gyvybės vertę menkinančių ar neigiančių, kurstančių rasinę, tautinę ar religinę nesantaiką, propaguojančių ar pateisinančių smurtą, prievartą ir genocidą teorijų, religinių doktrinų ir ideologijų plitimas yra rizikos veiksnys asmens ir valstybės saugumui;“

Žodžiu, strategijos rengėjai mano, kad nuvertėjus krikščioniškoms vertybėms mūsų pasaulietinei valstybei bus šakės.

Būtų dar pusė velnio, jei taip manytų vien Krašto apsaugos ministerija, parengusi šią strategiją – iš mūsų šauniųjų kareivų sunku tikėtis konstitucinės teisės žinių. Bėda ta, kad šią strategiją jau svarstė trylika Seimo komitetų ir tik vienas vienintelis – Žmogaus teisių komitetas – nedrąsiai pasiūlė išbraukti „krikščioniškas vertybes“. Užtat Socialinių reikalų ir darbo komitetas į tokią ereziją sureagavo tą pačią dieną: „Krikščioniškų vertybių ir šeimos instituto nuvertinimas yra esminis vertybių krizės – vieno iš kitų vidaus rizikos veiksnių, pavojų ir grėsmių, galinčių turėti didelės įtakos Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui – elementas, todėl jo atsisakyti negalima“.

Galiausiai, viską vainikuoja Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada: „Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir juridinės technikos taisyklėms, pastabų neturime. Teisės departamento direktorius Andrius Kabišaitis“.

Ką daryti?

Šiandien mes išsiuntėme laišką Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui, prašydami pritarti Žmogaus teisių komiteto siūlymui išbraukti žodžius „krikščioniškų vertybių“, arba alternatyviam mūsų siūlymui vietoje krikščioniškų vertybių įrašyti konstitucines, o taip pat pakviesti mus, kai svarstys strategiją.

Savo ruožtu, kiekvienas galite parašyti laišką Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui arba kuriam nors jo nariui.

Patiems smalsiausiems

Strategijos tekstas

Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada

Žmogaus teisių komiteto išvada

Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvada

Žymos: ,