Velnių vaikytojų draugija perspėja…

Pamišusi pensininkė nužudo anūkes, kad išgelbėtų jas nuo ateivių, o gal vykdydama Jėzaus Kristaus nurodymą. Žmonės trauko pečiais: „Šizofrenikė, ją reikėjo gydyti. Kur buvo daktarai?“

Elfų mylėtojų draugija pareikalauja nutraukti magistralės tiesimo darbus – esą dėl jų vargšai elfai (kuriuos mato tik draugijos nariai) bus išvaryti iš savo gyvenamosios vietos. Žmonės juokiasi: „Kurgi ne. Dėl jūsų fantazijų netiesime plento!“

Koks nors tamsus Irano mula įrodinėja, kad moterims reikia drausti vairuoti, nes taip esą liepia Koranas. Vakariečiai bado pirštais: „Religinis fanatikas!“

Bet štai, artėjant Marilyn Mansono koncertui, į Kauno savivaldybę ir kitas institucijas kreipėsi Velnių vaikytojų draugija vykdo kovinę užduotįkažkokio velnių išvarinėtojų ratelio vadovas Arnoldas Valkauskas. Ponas Valkauskas tiki, kad yra velniai, kad Mansonas groja velnišką muziką, ir, galiausiai, tiki, kad visa tai yra labai blogai, todėl reiktų apsaugoti visuomenę nuo šitos velniavos, nesiderinančios su bažnyčios mokymu.

Kaip manote, kas nutiko?

Meras Andrius Kupčinskas, anot delfi.lt, į prašymą sureagavo „dalykiškai“, persiųsdamas atsakingiems valdininkams su prierašu „Atsižvelgti į nurodytas aplinkybes, spręsti ir imtis prevencinių priemonių“. Vicemeras kultūros reikalams Stanislovas Buškevičius (?) patikino, kad propaguoti satanizmą Marijos žemėje yra amoralu ir draudžiama.

Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas paprašė atitinkamas institucijas pasirūpinti, kad į renginį nebūtų įleidžiami nepilnamečiai.

Seimo narys Petras Gražulis paragino perlipti per tvorą apskritai uždrausti koncertą.

Žodžiu, panašu kad visi šie veikėjai taip pat tiki velniais, pragaro baisumais, ir savo tikėjimą laiko labai rimtu teisės šaltiniu.

Kodėl visa tai pasakoju? Todėl kad šis atvejis rodo bendrą tendenciją – Katalikų bažnyčia iki šiol neišmoko gyventi nuomonių ir pasaulėžiūrų įvairovės sąlygomis. Ji, tarsi TSKP, save laiko tiesos bei dorovės monopolija, ir įsivaizduoja, kad valstybės institucijos turi šokti pagal jos dūdelę. Savo ruožtu, politikai (su labai retomis išimtimis) į tai žiūri kaip į savaime suprantamą dalyką.

Ką reiktų priminti mūsų valdžiai?

Konstitucijos 43 straipsnis teigia:
„Lietuvoje nėra valstybinės religijos.“

Aiškindamas valstybės ir bažnyčios santykius Konstitucinis teismas 2000 m. birželio 13 d. nutarime konstatavo:
„(…) darytina išvada, kad Konstitucijoje yra įtvirtintas valstybės ir bažnyčios atskirumo principas. Konstitucinis valstybės ir bažnyčios atskirumo principas yra Lietuvos valstybės, jos institucijų ir jų veiklos pasaulietiškumo pamatas.
Šis principas, taip pat Konstitucijoje įtvirtinta įsitikinimų, minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė, konstitucinis asmenų lygybės principas kartu su kitomis konstitucinėmis nuostatomis lemia valstybės pasaulėžiūrinį ir religinį neutralumą.“

 

Žymos: , ,