Padėkime Seimo nariams

Antradienį Seimas svarstys ir tvirtins naująją Nacionalinio saugumo strategiją. Jau rašėme, kad jos autoriai krikščioniškų vertybių nuvertėjimą laiko grėsme nacionaliniam saugumui.

Mano nuomone, tai nelabai gerai. Kiekvieną kartą, kai reiks patikrinti kurio nors įstatymo atitikimą strategijos nuostatoms, Seimo nariai turės eiti pas Bačkį ir nuolankiai teirautis: „Jūsų eminencija (bučkis į rankelę), ar, škias, šitas teisės aktas atitinka krikščioniškas vertybes?“

Pabandykime pagelbėti Seimo nariams ir patikslinkime strategijos tekstą. Štai kaip dabar atrodo pavojų valstybei keliančios vertybių krizės aprašymas:
13.6.   vertybių krizė – nepagarba žmogaus teisėms ir laisvėms, krikščioniškųjų vertybių, šeimos instituto, liberalios demokratijos ir pliuralistinės visuomenės nuvertinimas (..);

O dabar surašykime krikščioniškas vertybes, praleisdami tik kas, kurios ir taip paminėtos kitur:
13.6.   vertybių krizė – nepagarba žmogaus teisėms ir laisvėms, nekrikščioniškų dievų garbinimas, dievo vardo tarimas be reikalo, sekmadienio nešventimas, tėvų negerbimas, paleistuvavimas, netiesos sakymas, svetimo vyro ar moteries geidimas, svetimo turto geidimas; šeimos instituto, liberalios demokratijos ir pliuralistinės visuomenės nuvertinimas (..);

Sakote, nesąmonė? O „krikščioniškosios vertybės“ pasaulietinės valstybės teisės akte – sąmonė?

Žymos: , ,