Seimo rinkimai-2012: į skeptikų klausimus atsako Daiva Šideikienė

Lietuvos skeptikų draugija suteikia galimybę rinkėjams susipažinti su kandidatų į Lietuvos Respublikos Seimą nuomone pseudomokslo, sekuliarumo ir susijusiais klausimais.

Pateikiame kandidatės Daivos Šideikienės atsakymus (kalba netaisyta):

1. Ar pritariate dvasininkų ir vienuolių draudimui valstybiniu socialiniu pensijų draudimu už valstybės lėšas?

Ne.

2. Ar pritariate religinių bendrijų finansavimui iš valstybės biudžeto?

Ne.

3. Ar pritariate Vyskupų konferencijos atstovo buvimui Radijo ir televizijos komisijoje bei Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijoje?

Koks asmuo turi būti atstovu nurodys jų bažnytinė valdžia,  todėl esu prieš  tokį  atstovą,  nebent jis būtų išrinktas pačių Lietuvos  tikinčiųjų  ir tai būtų  daroma balsuojant , tada toks galėtų būti atstovu.

4. Ar „alternatyviosios medicinos“ paslaugas turėtų apmokėti ligonių kasos?

Ne.

5. Ar „alternatyviosios medicinos“ paslaugų teikimas turi būti valstybės kontroliuojamas?

Taip.  Jei  yra pagrįstų skundų dėl “alternatyviosios medicinos”  tai blogai   dirba pareigūnai.

6. Ar gydytojams turi būti leidžiama neatlikti savo pareigų, motyvuojant religiniais įsitikinimais?

Manau ,kad nereikėtų versti atlikti asmens to, kas prieštarauja jo įsitikinimams, tačiau gydytojas privalo suteikti būtiną pagalbą, net ir patiems didžiausiems Lietuvos priešams, tame tarpe ir Kubiliui.

7. Ar esate už abortų uždraudimą?

Ne.

8. Ar universitetams turi būti leidžiama dėstyti astrologiją, chiromantiją ir kitas pseudomokslines disciplinas?

Nežinau, kas nusprendžia kokie dalykai turi būti dėstomi universitetuose. Jei ką dėstyti nusprendžia universitetų darbuotojai, tai tam neprieštarauju,  bet  jei  visa tai  sprendžia Švietimo  ministerijos klerkai, tada nepritariu.
Šiaip jau asmeniškai nesu nieko prieš, kad su Jūsų  išvardytomis pseudomokslinėmis disciplinomis studentus supažindintų normalūs  žmonės.
Man tai didžiausia  pseudomokslinė disciplina yra tikyba, kurią jau pradedama dėstyti dar labai pažeidžiamiems asmenims, bet  jei žmonės  nuo šito tampa laimingesni – tegul mokosi, nors man atrodo , kad daugiausiai naudos iš  to turi ……………..

9. Ar savivaldybėms turi būti leidžiama reorganizuoti valstybines mokyklas į privačias katalikiškas?

Ne.  Patys  tikintieji  turi steigti ir išlaikyti tokias mokyklas , tik jiems reikėtų sugrąžinti mokesčius, kuriuos valstybė atima iš jų už  jų vaikų mokymą.

Dėkojame už atsakymus!

Žymos: