Seimas nusprendė – įrodymų mums nereikia!

Muzikinis fonas šio įrašo skaitymui: http://www.youtube.com/watch?v=tFdzTZvxKw4

Gruo­džio 6 d. Seimas svarstė, ar uždrausti nepilnamečiams pardavinėti energetinius gėrimus. Balsavimo rezultatai: už – 71, prieš – 7, susilaikė – 15, pritarta. Be to, buvo pritarta Reklamos įstatymo pataisoms, kurios uždraus reklamuoti energetinius gėrimus nepilnamečiams.

Jūsų dėmesiui – Seimo narių auksinės mintys.

V. V. MARGEVIČIENĖ (TS-LKDF)

Tiesiog noriu pasakyti, kad iš tikrųjų neskyrė valstybė dėmesio, neskyrėme lėšų ir nėra mūsų valstybėje atliktų labai išsamių tyrimų, kaip energiniai gėrimai veikia vaikų sveikatą. Tačiau profesorius Algirdas Utkus 2008 m. yra išleidęs knygą „Jaunas žmogus ir energiniai gėrimai“. Mes turime tikėti savo valstybės mokslo pasiekimais ir mokslo vyrais, kurie tuos tyrimus, kad ir turėdami menkus išteklius, atliko.

(Kviečiame susipažinti su spalvotu bukletu, kurį V. V. Margevičienė laiko moksliniu tyrimu)

D. MIKUTIENĖ (DPF)

Aš norėčiau atsakyti ir kolegai biochemikui, kuris čia kalbėjo, iš tiesų tada kyla klausimas, kodėl gi vertina atskiras sudedamąsias dalis, bet nevertina jų visų kompleksiškai? Dėl to, kad rezultatai būtų šokiruojantys! Rezultatai būtų iš tiesų šokiruojantys!

(Parapsichologijos diplomą turinti Seimo narė iš anksto žino, kokie būtų tyrimų rezultatai)

Baigdama noriu pasakyti, kad kažkas iš Seimo narių prieš gerą valandą į facebook’ą įrašė tokį klausimą, ar reikia riboti energinius gėrimus? Kad jūs matytumėte, kokie yra komentarai! Visi tai palaiko.

A. MATULAS (TS-LKDF)

Kolegos, geram daiktui reklamos nereikia. Paprastai reklamuojami daiktai, kuriuos norima kam nors įsiūlyti, ypač paaugliams, todėl Reklamos įstatymui [draudžiančiam energinių gėrimų reklamą nepilnamečiams] mes turime pritarti.

 

 

 

V. M. ČIGRIEJIENĖ (TS-LKDF)

Jaunas žmogus labai įsimena ir tai tikrai daro žalą.

 

 

 

 

 

Viską apibendrina šis pasisakymas:

Z. ŽVIKIENĖ (DPF)

Nereikia jokių skaičių, jokių tyrimų, žmogus tiesiog savo sveikata suvokia ir supranta, kad šitie visi gėrimai, net ir kiti maisto produktai šiandien Lietuvoje, reikėtų labai atidžiai pagalvoti, ką dar būtų galima uždrausti vartoti dėl vaikų ir visų žmonių sveikatos.

 

 

 

Balsavimo rezultatai išsamiau:
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_sale.bals?p_bals_id=-15159

Stenograma:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=438885

 

Žymos: ,