Prašome ištirti, kodėl valstybinėje mokykloje veikė cerkvė

Vasario 2 d. spauda pranešė, kad Klaipėdoje valstybinės A.Rubliovo mokyklos patalpose nuo 1995 metų nelegaliai veikia stačiatikių cerkvė, o  mokyklos direktorius Vladimir Artamonov darbo metu veda pamaldas kaip religinės bendruomenės dekanas ir parapijos klebonas.

Kaip sakoma, gražu ir dvasinga.

Kadangi nuo to laiko apie valdžios institucijų veiksmus nieko nesigirdėjo, vakar kartu su asociacija „Lietuvos humanistai“ pasirašėme kreipimąsi į Klaipėdos miesto savivaldybę ir Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją, prašydami ištirti padėtį, susidariusią A. Rubliovo mokykloje.

– Pravoslaviškos biologijos pamoka baigta. Dabar mokysimės pravoslaviškos geografijos.

LR Seimo kontrolieriaus tarnybai

Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai

Klaipėdos miesto merui

DĖL SITUACIJOS KLAIPĖDOS MIESTO ANDRĖJAUS RUBLIOVO MOKYKLOJE

2013-05-02

Š.m. vasario 2 d. „Klaipėda“ dienraštyje Astos Dykovienės straipsnyje „Verdiktas: cerkvė A. Rubliovo mokykloje veikia nelegaliai“ (prieiga internetu: http://klaipeda.diena.lt/naujienos/miestas/verdiktas-cerkve-a-rubliovo-mokykloje-veikia-nelegaliai-475470) minimi faktai, jog Klaipėdos miesto savivaldybės Andrėjaus Rubliovo mokyklos patalpose Debreceno g. 48 nuo 1995 metų nelegaliai veikia stačiatikių cerkvė, bei tai, jog  Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolieriaus tarnyba ir kontrolės komitetas yra konstatavęs, jog mokyklos direktorius Vladimir Artamonov darbo metu veda pamaldas kaip religinės bendruomenės dekanas ir parapijos klebonas.

Kreipimąsi pasirašiusios organizacijos prašo Jūsų pagal savo kompetenciją ištirti situaciją ir atsakyti į žemiau pateikiamus klausimus:

Kokiu teisiniu pagrindu Andrėjaus Rubliovo mokyklos patalpose veiklą vykdo stačiatikių cerkvė?

Kaip už naudojimąsi patalpomis ir komunalinėmis paslaugomis religinė bendruomenė atsilygina savivaldybei?

Ar mokykla yra pasitvirtinusi stačiatikių mokyklos statusą pagal netradicinio ugdymo koncepciją, patvirtintą pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. kovo 5 d. Nr. V-299 įsakymą? Jei taip nėra, tuomet prašome patvirtinti arba paneigti faktą, jog mokyklos moksleiviams religinis ugdymas yra privaloma disciplina mokymo įstaigoje. Ar mokyklos moksleiviams yra sudaryta galimybė mokytis etikos?

Kaip reaguota į nustatytus faktus apie mokyklos direktoriaus atliekamas su savo tiesioginiu darbu nesusijusias religines apeigas savo tiesioginio darbo metu?

Ar mokyklos direktorius nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo?

Ar Klaipėdos miesto savivaldybė yra davusi sutikimą mokyklos patalpose savo buveines registruoti Klaipėdos stačiatikių šventųjų kankinių Veros, Nadeždos, Liubovės ir jų motinos Sofijos parapijai bei krikščioniškojo švietimo draugijai „Slovo“?

Asociacija Lietuvos Humanistai

Lietuvos skeptikų draugija

Savivaldybės atsakymu būtinai pasidalinsime.

Žymos: , ,