Apie cerkvę valstybinėje mokykloje (vėl)

Šių metų gegužę kartu su asociacija „Lietuvos humanistai“ buvome išsiuntę raštą Seimo kontrolieriaus tarnybai, Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai ir Klaipėdos miesto merui. Prašėme ištirti situaciją Klaipėdos A. Rubliovo mokykloje – toje pačioje, kur direktorius neteisėtai įsteigė cerkvę ir atlikinėja religines apeigas.

Jums įdomu, kaip sekėsi?

VTEK pavedė savivaldybei ištirti, ar mokyklos direktorius Vladimiras Artamonovas, tuo pat metu eidamas ir religinės bendruomenės vadovo pareigas, nesupainiojo viešųjų ir privačiųjų interesų.

Klaipėdos savivaldybė informavo, kad:

1. Šventųjų Veros, Nadeždos, Liubovės ir Zofijos stačiatikių parapija nuo 1994 iki 2004 metų nuomojosi dalį mokyklos patalpų sutarties pagrindu. Vėliau šias patalpas išnuomojo Krikščioniškojo švietimo draugija „Slovo“, bet faktiškai šiose patalpose tebeveikė stačiatikių parapija.

2. Savivaldybė nėra suteikusi leidimo registruoti mokyklos adresu religinę bendruomenę. Šiuo metu savivaldybės iniciatyva bendruomenė išregistruota iš mokyklos patalpų.

3. Mokykloje religinis ugdymas nėra privaloma disciplina – 2012/2013 metais tikybą rinkosi 115 mokinių, etiką – 165 mokiniai.

4. Religinės apeigos mokykloje atliekamos atsižvelgiant į mokinių ir jų tėvų pageidavimus (Mokyklos tarybos 2012-08-30 protokolinis nutarimas Nr. 4).

5. Mokyklos direktorius Vladimir Artamonov, būdamas stačiatikių šventikas, religines apeigas atlieka tik laisvu nuo darbo metu, nepainiodamas savo viešų ir privačių interesų.

O dabar pati nuostabiausia dalis.

6. Mokyklos patalpos, kuriose vykdė veiklą stačiatikių parapija, perduotos savivaldybės administracijai. Savivaldybės administracijai perėmus nurodytas patalpas, planuojama skelbti viešą nuomos konkursą dėl patalpų nuomos religinei veiklai vykdyti.

Pabaigai – „Lietuvos rytas“ rašo, kad savivaldybės paskelbtą konkursą laimėjo ta pati mokyklos direktoriaus vadovaujama Šventųjų Veros, Nadeždos, Liubovės ir Zofijos stačiatikių parapija. Be to, dienraštis teigia, kad

„Pagal turimus dokumentus už cerkvę nebuvo mokėta nei nuoma, nei komunaliniai mokesčiai, – sakė Klaipėdos savivaldybės kontrolierė Daiva Čeporiūtė. – Priėjome išvadą, kad pastatas buvo naudojamas neekonomiškai, neefektyviai ir neracionaliai.”

 

Visa susirašinėjimo su valdininkais istorija:

PDF_28 2013-05-02 Mūsų raštas dėl situacijos A. Rubliovo mokykloje

PDF_28 2013-05-24 VTEK prašo savivaldybę atlikti tyrimą

PDF_28 2013-06-17 Klaipėdos miesto savivaldybės atsakymas

Žymos: , ,