Svečiuose – Povilas Aleksandravičius – Filosofijos mokslų daktaras, Mykolo Romerio universiteto profesorius.

Aptartos temos:

  • Pliuralistinė visuomenės koncepcija;
  • Pliuralizmas kaip prigimtinių tendencijų antipodas;
  • Skirtingi pliuralistinės visuomenės veikimo modeliai;
  • Idėjų konversija kaip pagrindas pliuralistinei visuomenei;
  • Konservatyvių ir liberalių idėjų suderinamumas;
  • Nereligingo žmogaus portretas Lietuvos visuomėnėje;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *