Skeptikų draugija

Lietuvos skeptikų draugija buria žmones, kurie nori prisidėti prie visuomenės atsparumo didinimo ugdant kritinį mąstymą, ginant vartotojų teises ir saugant pliuralistinės visuomenės modelį.

Veiklos kryptys

 • mokslo populiarinimas
 • mąstymo modelių ir klaidų dekonstravimas
 • sąmokslo teorijų analizė
 • savikritika kaip geresnis savo mąstymo ribų supratimas
 • pseudomokslo analizė
 • paranormalių praktikų kritika
 • vartotojų klaidinimo prevencija
 • dezinformacijos dekonstravimas
 • žmogaus teisės
 • įsitikinimų laisvė
 • valstybės ir bažnyčios atskyrimo principo apsauga
 • laisvamanių ir ateistų destigmatizavimas ir advokacija

Valdyba

6

Valdybos narė

1

Valdybos narys

Copy Of Contribee (700 × 700 Px) (12)

Valdybos narė

Saulius Rimkus Valdybos Narys Skeptikų Draugija

Valdybos narys

2

Valdybos narys

Copy Of Contribee (700 × 700 Px) (13)

Pirmininkas

Naujos pasaulinės realybės greitai patenka į giliausias mūsų gyvenimo struktūras: ekonominę, socialinę, kultūrinę, politinę ir aplinkos tikrovę, turinčią didelę įtaką mąstymui ir mokymuisi, verslui ir politikai, žmogaus teisėms ir žmonių konfliktams. Šios realybės tampa vis sudėtingesnės susijungdamos į galingą spartėjančių pokyčių dinamiką. Kaip galime prisitaikyti prie tikrovės, kai trūksta laiko ją įvaldyti, kol ji vėl ir vėl pasikeis tokiais būdais, kuriuos galime tik iš dalies numatyti?  Atsisukime į save kaip ribotą organizmą, kuris daro klaidas, yra subjektyvus ir šališkas, yra itin priklausomas ir veikiamas socialinės aplikos, pervertinantis savo intelektualines galimybes ir pažinimo ribas. Kviečiu prisijungti prie bendraminčių rato, kurie kuria asmeninį atsparumą ir nori prisidėti prie visuomenės stiprinimo.

Atlik veiksmą

paremk

Pasirink sumą, kurią norėtum skirti kas mėnesį draugijos veiklai remti, arba skirk vienkartinę paramą. Sustiprink esamus draugijos projektus ir prisidėk prie naujų. Prisidėk prie konstruktyvaus skepticizmo ir tapk pokyčio dalimi. Užsuk į draugijos Contribee kanalą.

pranešk

Pranešk draugijai apie pastebėtus pažeidimus:

 • Dezinformacija, melagienos, nepagrįsti tiesos teiginiai;
 • Vartotojų teisių pažeidimai, klaidinimas, pavojingi produktai ir paslaugos;
 • Pliuralistinės visuomenės principo pažeidimai.

savanoriauk

Įgalink savo kompetencijas prisidėdamas prie draugijos:

 • Tyrimai, žurnalistika, viešieji ryšiai, komunikacija, renginių organizavimas;
 • Media turinio kūrimas – grafika, animacija, video;
 • Teisinis reguliavimas, advokacija;
 • Vadyba, paramos pritraukimas, partnerysčių vystymas;

Užpildyk anketą.

prisijunk

Prisijunk prie draugijos tapdamas jos nariu/nare.

 • Dalyvauk draugijos visuotiniuose susirinkimuose;
 • Teik savo siūlymus draugijos veiklai;
 • Atėjus laikui rink valdybos narius;
 • Pirmas/pirma gauk naujienas ir pakvietimus į specialius renginius.

Užpildyk anketą.