Nuo stuburo gyduolio iki pasaulio pabaigos kulto

Skeptikų draugijos tyrimas apie tai kaip Rusija pasitelkia naujuosius religinius judėjimus kovai prieš Ukrainą ir visą pasaulį. 2023. Allatra ir Kuriančioji visuomenė atvejis.

Lietuvoje vis sparčiau plečiasi prorusiškas naujasis religinis judėjimas „AllatRa“. Naudodamas dukterinę organizaciją „Kuriančioji visuomenė“ (Creative society) kviečia sekėjus gelbėti pasaulį nuo artėjančios pasaulio pabaigos, kurią jie pranašauja įvyksiančią 2036 metais. Suklaidinti mokslininkai ir žinomi visuomenėje žmonės, suklastoti Popiežiaus palaiminimai, psichologinis smurtas – tai tik kelios tipinės šio judėjimo taktikos savosios alternatyvios realybės kūrimui. Organizacija įkurta Ukrainoje, rado pasekėjų daugelyje šalių, tarp kurių Rusija, Baltarusija, Slovakija, Čekija ir JAV. „AllatRa“ jau keletą metų veikia ir Lietuvoje traukdama naujus narius dezinformacijos kampanijomis, ideologinių knygų pristatymais, kurie vyko ir „Vilniaus knygų mugėje“. Lietuvos skeptikų draugija atliko tyrimą pavadinimu „Nuo stuburo gyduolio iki pasaulio pabaigos kulto“.

Tyrimo video epizodai

Prorusiško naujojo religinio judėjimo ištakos Ukrainoje

Tai eklektiškas naujasis religinis judėjimas priimantis skirtingas tradicijas. Didelę įtaką jam padarė teosofijos idėjos. Vienas iš Teosofinės draugijos elementų yra absoliučiai esminis, tai „AllatRa“ – visuotinės visų žmonių brolybės pabrėžimas. Po Sovietų Sąjungos žlugimo kilo įvairių judėjimų, pavyzdžiui, Didžioji Baltoji brolija, kuriais „AllatRa“ seka teologiškai, nors pati brolija nenorėtų apie tai girdėti, nes mato save kaip apreikštą, unikalų judėjimą. Akcentuojama šventoji Šambalos žemė, elementas, kuris iš Teosofinės draugijos persikėlė į Didžiąją Baltąją Broliją ir kurį dabar perėmė „AllatRa“.

Naujų narių pritraukimo strategija per „AllatRa“ dukterinį judėjimą „Kuriančioji visuomenė“ yra itin sėkminga ir pastaroji jau užgožia motininį judėjimą „AllatRa“. Dažnai atsitinka taip, kad žmonės susidomi „Kuriančiosios visuomenės“ veikla ir nė nenutuokia, kad už jos slypi „AllatRa“. Tačiau jų tikslas tas pats – sukurti vieningą, slavų dvasingumu paremtą visuomenę, kuri yra vienintelis žmonijos šansas išsigelbėti.

„AllatRa“ vadovas yra žmogus, kilęs iš rytų Ukrainos, Igoris Michailovičius Danilovas. Judėjimas remiasi religinėmis knygomis, parašytomis Anastasijos Novych vardu, už kurių autorystės slypi tas pats Igoris. Judėjimo lyderis save pozicionuoja kaip išminčių sensėjų, šventąjį Agapitą, angelą Gabrielių, Šambalos karalystės valdovą Rigdeną Džapo. Žmonių indoktrinavimui šiomis tapatybėmis išleista eilė knygų, įkurtos leidyklos ir visuomeninės organizacijos.

Slaviškasis dvasingumas ir putinizmas

„AllatRa“ turi įvairių alternatyvaus arba naujojo amžiaus dvasingumo elementų ir savo teologijoje naudoja tai, ką šiandien būtų galima pavadinti sąmokslo teorijomis. Vienas iš tokių pavyzdžiui, tai slaptoji pasaulio vyriausybė, kuri mus valdo kaip marionetes. Neva, jie išrado AIDS, kad gautų pinigų iš medicinos.

„AllatRa“ teigimu, teisingasis dvasingumas turėtų atsirasti Rusijoje, o tokio dvasingumo lyderiu esąs vadinamasis Nomo, iš tiesų – Putinas. Ankstyvojoje judėjimo stadijoje išleistos knygos, kuriose atvirai garbinama Sovietų sąjunga, specialiosios Rusijos tarnybos ir pats Putinas, pavyzdžiui knygoje “Перекрестье” (Kryžkelė). Jis turi valdyti slavus, kuriuos suvienys. Knygoje aprašoma tiksli Nomo gimimo vieta, kad jis turės didžiausią įtaką kaip prezidentas, kad du jo broliai ir seserys mirė vaikystėje ir panašiai. Šie ir dar daugybę teiginių neabejotinai atitinka Putino biografijos faktus.

Maidano įvykių metu, Ukrainoje judėjimas „AllatRa“ išpirko daugybę lauko reklamos plotų savo propagandai ir aktyviai skleidė pilietinės apatijos žinutę. Jų tikslas buvo situaciją pateikti, kaip tokią, į kurią Ukrainiečiams nereikėtų kištis. Jų teigimu – pasaulio tamsios galios kovoja ir išlikti žmogumi galima tik pasinėrus į apatišką dvasinį pasaulį. Aktyviai priešintis ar protestuoti gali tik gyvuliškąjį pradą turintys žmones, kurie yra kaip priešprieša slaviškajam dvasingumui.

Naujas judėjimo etapas - pasaulio pabaigos datos paskelbimas

Bendruomenės „Kuriančioji visuomenė“ nariai mano, kad tikrai artėja katastrofiški įvykiai, kurie stipriai paveiks mūsų planetą. Pasaulio pabaigos procesas, kurį turi sukelti didžiausias mūsų priešas, paslaptingas kosminis poveikis, jau prasidėjo. Visos dabartinės klimato kaitos sukeltos nelaimės yra kataklizmai, kurie yra paskutinės katastrofos, kuri mūsų planetoje įvyks 2036 m., pranašas. Jie teigia, kad viso to kaltininkas paslaptingas kosminis poveikis, kurį atrado „Kuriančiosios visuomenės“ mokslininkai, o kiti mokslininkai yra papirkti arba susimokę ir slepia nuo mūsų tiesą.

Pasak jų, dėl kosminio poveikio Žemėje įvyks daugybė sprogimų ir magmos išsiliejimų. Mariano įduboje prasidės sprogimų serija. Remiantis bendruomenės tikėjimu, išsigelbės tik „Kuriančiosios visuomenės“, arba „AllatRa“, nariai, pabėgę nuo vartotojiško formato ir susijungę į utopinę bendruomenę. Beje, „vartotojiškas formatas“ yra labai svarbus terminas. Vartotojiška visuomenė ir gyvuliškumas priešpastatomi slaviškajam dvasiškumui.

Žodis mokslas, jei paklaustumėte „Kuriančiosios visuomenės“ narių, bus labai paplitęs, viskas suksis apie jį. Kai ką nors patvirtina mokslas, informacija daug patikimesnė, nei perduota iš dvasinių minčių. Štai kodėl projektas sėkmingesnis. Ir, žinoma, daug daugiau dėmesio skiriama apokaliptinei retorikai nei „AllatRa“ judėjime. Taip pat šiandien jau įprasta, kad religinės bendruomenės sieja save su mokslu. Deja, dažniausiai jie skleidžia informaciją, kuri yra pseudomokslas arba pusiau tiesa, kur viskas gali būti paaiškinama tokiu požiūrio kampu kokio reikia judėjimui.

Originaliose „AllatRa“ judėjimo knygose rašoma, kad norima kurti vieningą visuomenę, kurios pradžia bus slavų susivienijimas, tai klasikinis panslavizmas. „Kuriančioji visuomenė“ remiasi daugiausia tokios, vieningos visuomenės idėja, apie slavizmą nebėra tiek daug kalbama, bet susivienijimo idėja kilusi ir perimta iš „AllatRa“.

„Kuriančioji visuomenė“ savo internetiniuose video kanaluose parodo daugybę skirtingų sričių specialistų. Jų taktika paprasta – pakviesti mokslininkus, specialistus jiems nurodant tik dalį renginio programos ir filmuotą medžiagą sumontuoti pateikiant kitokiame kontekste. Pavyzdžiui, klimato kaitos mokslininkų selektyvios frazės pateikiamos kaip abejonės ar tikrai CO2 yra pagrindinis klimato atšilimo faktorius.

Norėdama dar aktyviau pritraukti naujus pasekėjus „Kuriančioji visuomenė“ žarstosi utopiniais pažadais. 60m2 nemokamo gyvenamojo ploto naujos statybos name kiekvienam bendruomenės nariui, 10 000 dolerių kas mėnesį nemokamai, jokių mokesčių, nesibaigiančios elektros generatorius. Bet, jeigu to dar negana – nemokamas replikatorius kiekvienam, kuris gali akimirksniu kvantinių technologijų pagalba, tarsi iš nieko sukurti bet kokį daiktą. Ir viską užbaigia nemokama regeneracinė kapsulė, kuri bet kokio amžiaus žmogų gali atjauninti, kad ir   penkiasdešimčia metų ir prailginti gyvenimo trukmę iki 1500 metų. Ir visa tai, per maždaug 10 metų. Reikia tik jungtis į „Kuriančiąją visuomenę“.

„AllatRa“ ir „Kuriančioji visuomenė“ pabrėžia, kad jie nėra politinis judėjimas ar religinė bendruomenė. Tai dažnai pasitaikantis bruožas naujuosiuose religiniuose judėjimuose – neigti savo kilmę, tikslus ir motyvus. Tačiau tarp savo palaikytojų jie turi politikų, kurie savo politines pažiūras formuoja pagal šių judėjimų ideologiją. „Kuriančioji visuomenė“ pritraukia politikus įvairiuose kontinentuose ir netgi turi savo kandidatą į JAV prezidentus 2024 metų rinkimams, o pagrindinis tikslas masiniai, sinchroniniai referendumai įteisinantys judėjimo nuostatas šalių konstitucijose.

„AllatRa“ ir „Kuriančioji visuomenė“ Lietuvoje

„AllatRa“ Lietuvoje veikia maždaug 5 metus, sukurtas nedidelis aktyvių savanorių ratas, kurių pagrindinė užduotis versti centrinės organizacijos turinį į lietuvių kalbą, skleisti jį socialiniuose tinkluose, daryti „AllatRa“ knygų pristatymus ir rinkti naujus savanorius. Savanoriai kalbina praeivius gatvėse, vykdo knygų pristatymus viešosiose bibliotekose, moderuoja socialinių tinklų paskyras.

Judėjime yra narių, kurie identifikuoja save tik kaip organizacijos „Kuriančioji visuomenė“ narius, nes „AllatRa“ jiems per daug aiškiai religinga, o „Kuriančioji visuomenė“ yra susijusi su mokslu. 

Šioms bendruomenėms reikia, kad jų balsas būtų išgirstas. Pavyzdžiui, „AllatRa“ naudoja paprastą taktiką: laiko mikrofoną su savo logotipu prieš kokį nors žinomą visuomenėje žmogų, ir tokiais interviu kuria savo patikimumą visuomenės akyse. Kalbinamos, kuo įvairesnės visuomenės grupės, norint parodyti, kad „AllatRa“ ir „Kuriančioji visuomenė“ vadovaujasi idėjomis, kurios tinka visiems ir yra universalios. 

Skeptikų draugija atkreipia visuomenės dėmesį į šią bendruomenę dėl dviejų, socialiai priimtinas ribas peržengiančių aspektų. Pirmas – prorusiškos įtakos skleidimas, antras – itin aštri retorika apie artėjančią pasaulio pabaigą. 

Šių judėjimų nariai Lietuvoje nežino, kad skleidžia prorusiškas idėjas, kurių patys tikriausiai visai nepalaikytų. Jie nesąmoningai plečia Rusijos įtaką Lietuvoje.

Allatra ir Kuriančioji visuomenė

informacija pildoma

Atlik veiksmą

paremk

Pasirink sumą, kurią norėtum skirti kas mėnesį draugijos veiklai remti, arba skirk vienkartinę paramą. Sustiprink esamus draugijos projektus ir prisidėk prie naujų. Prisidėk prie konstruktyvaus skepticizmo ir tapk pokyčio dalimi. Užsuk į draugijos Contribee kanalą.

pranešk

Pranešk draugijai apie pastebėtus pažeidimus:

 • Dezinformacija, melagienos, nepagrįsti tiesos teiginiai;
 • Vartotojų teisių pažeidimai, klaidinimas, pavojingi produktai ir paslaugos;
 • Pliuralistinės visuomenės principo pažeidimai.

savanoriauk

Įgalink savo kompetencijas prisidėdamas prie draugijos:

 • Tyrimai, žurnalistika, viešieji ryšiai, komunikacija, renginių organizavimas;
 • Media turinio kūrimas – grafika, animacija, video;
 • Teisinis reguliavimas, advokacija;
 • Vadyba, paramos pritraukimas, partnerysčių vystymas;

Užpildyk anketą.

prisijunk

Prisijunk prie draugijos tapdamas jos nariu/nare.

 • Dalyvauk draugijos visuotiniuose susirinkimuose;
 • Teik savo siūlymus draugijos veiklai;
 • Atėjus laikui rink valdybos narius;
 • Pirmas/pirma gauk naujienas ir pakvietimus į specialius renginius.

Užpildyk anketą.