Raugintų gėrimų pseudomokslas

Ramūnas ir Namiko

Skeptikų draugija pastebėjo galimai klaidinančius teiginius, kuriuos įvairiuose media kanaluose platina raugintų gėrimų gamintojo atstovas Ramūnas Račkauskas. Didžioji dauguma teiginių į kuriuos draugija atkreipė dėmesį buvo susiję su gėrimų gydomosiomis savybėmis, ypač gydimu nuo vėžio. Surinkti įrodymai ir kreiptasi į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą įvertinimui. 2023.

Teiginių pavyzdžiai

Procesas

informacija pildoma

Atlik veiksmą

paremk

Pasirink sumą, kurią norėtum skirti kas mėnesį draugijos veiklai remti, arba skirk vienkartinę paramą. Sustiprink esamus draugijos projektus ir prisidėk prie naujų. Prisidėk prie konstruktyvaus skepticizmo ir tapk pokyčio dalimi. Užsuk į draugijos Contribee kanalą.

pranešk

Pranešk draugijai apie pastebėtus pažeidimus:

 • Dezinformacija, melagienos, nepagrįsti tiesos teiginiai;
 • Vartotojų teisių pažeidimai, klaidinimas, pavojingi produktai ir paslaugos;
 • Pliuralistinės visuomenės principo pažeidimai.

savanoriauk

Įgalink savo kompetencijas prisidėdamas prie draugijos:

 • Tyrimai, žurnalistika, viešieji ryšiai, komunikacija, renginių organizavimas;
 • Media turinio kūrimas – grafika, animacija, video;
 • Teisinis reguliavimas, advokacija;
 • Vadyba, paramos pritraukimas, partnerysčių vystymas;

Užpildyk anketą.

prisijunk

Prisijunk prie draugijos tapdamas jos nariu/nare.

 • Dalyvauk draugijos visuotiniuose susirinkimuose;
 • Teik savo siūlymus draugijos veiklai;
 • Atėjus laikui rink valdybos narius;
 • Pirmas/pirma gauk naujienas ir pakvietimus į specialius renginius.

Užpildyk anketą.