Svečiuose – Vaidotas Zemlys-Balevičius VU ir Universite Lille I matematikos mokslų daktaras. Disertacijoje nagrinėjo invariantiškumo principą funkcinėse-tikimybinėse erdvėse bei jo taikymus statistikoje. 2005-2023 Dėstė matematinę analizę, finansinių laiko eilučių ekonometriją, panelinių duomenų ekonometriją, statistiką, VU Matematikos ir Informatikos Fakultete, Ekonomikos ir verslo administravimo fakultete ir ISM.

Nuo 2015 dirba Euromonitor International. Pirmosios pareigos buvo vyresnysis ekonometras, dabar duomenų mokslo vadovas (head of data science).

Iki 2018 užsiėmė ekonometriniu modeliavimu: gyventojų pajamų pasiskirstymo modeliavimas, rinkų pardavimų makroekonometrinis modeliavimas, makroekonominių rodiklių prognozavimas, makroekonominių duomenų vizualizavimas web aplikacijų pagalba.

Akademinėje karjeroje nagrinėjo skirtingo dažnio ekonometrinius modelius. Kartu su bendraautoriais sukūrė programinį paketą midasr (https://cran.r-project.org/web/packages/midasr/index.html) skirtą analizuoti skirtingo dažnio duomenims.

Aptartos temos:

  • Duomenų mokslo ir statistikos panašumai ir skirtumai;
  • Duomenų analizė, koreliacijos ir priežastingumo ryšiai;
  • Atviri duomenys;
  • Dirbtinio intelekto galimybės ir įššūkiai;
  • Duomenų svarba priimant sprendimus – Pandemijos atvejis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *